Official Linesheet

#
6
series
HOME
Korea
AWAY
Japan
DATE
11.02.2017
TIME
18:00
Location
Goyang
league logo
Korea Japan
Pos. # NAME License BIRTHDAY Start
DALTON, MATTHEW      
           
           
3 YEONGJUN, SEO       
5 YOUNG, BRYAN       
6 WONJUN, KIM       
7 YOONHWAN, KIM       
12 HYONHO, OH       
16 DONKU, LEE       
23 REGAN, ERIC       
8 MINHO, CHO       
10 SWIFT, MICHAEL       
13 YOUNGJUN, LEE       
14 JUNGWOO, JEON       
15 SANGWOO, SIN       
17 SANGHOON, SHIN       
18 WONJUNG, KIM       
19 SANGWOOK, KIM       
21 JINKYU, PARK       
22 TESTWUIDE, MICHAEL       
25 WOOSANG, PARK       
28 HYUNGYUN, SHIN       
47 CHONGHYUN, LEE       
           
           
           
           
           
           
Pos. # NAME License BIRTHDAY Start
TAKUTO, ONODA      
           
           
MEI, USHU       
KEIGO, MINOSHIMA       
YUKI, YAMAZAKI       
KOTARO, YAMADA       
RYO, HASHIMOTO       
12  HIROTO, SATO       
20  SEIYA, HAYATA       
27  KAZUNARI, KOIZUMI       
KENTA, TAKAGI       
10  YU, HIKOSAKA       
13  HIROMICHI, TERAO       
16  SHOGO, IWATSUKI       
18  MAKURU, FURUHASHI       
19  SHOGO, NAKAJIMA       
22  YURI, TERAO       
23  YUSHI, NAKAYASHIKI       
25  TOMOYA, ECHIGO       
26  YUSHIROH, HIRANO       
28  JUNYA, YAMADA       
           
           
           
           
           
           
           


 


 
Manager Manager