PIRHL (PIRHL 2012/2013) POINTSTREAK PRINTABLE PAGE
Coach Bench Penalty ( DeBortoli Shaler JV2 - JV2 )

# 100 Coach Bench Penalty

Player Photo Birthdate:
Class: NA
Home:
Position:
Height:
Weight:
Player Stats
Year (Div) GP G A PTS PP SH PIM
2012/2013 Direnzo North Hills V2b   V2b 1 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Carbonara Baldwin V2b   V2b 2 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Baker Bethel Park V2b   V2b 1 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Rexford Seneca Valley V2b   V2b 1 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Burke Shaler V2b   V2b 2 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Shaffer Hempfield V2b   V2b 2 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Michel Central Catholic V2b   V2b 4 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Buretz Penn Trafford V2b   V2b 1 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Roach North Allegheny V2b   V2b 2 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Vita Hampton V2   V2 12 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Geyer North Allegheny V2   V2 9 0 0 0 0 0 0
2012/2013 King Southmoreland V2   V2 9 0 0 0 0 0 6
2012/2013 Direnzo North Hills V2   V2 11 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Buretz Penn Trafford V2   V2 11 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Shaffer Hempfield V2   V2 5 0 0 0 0 0 2
2012/2013 Rexford Seneca Valley V2   V2 11 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Carbonara Baldwin V2   V2 6 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Hathazy Seneca Valley V2   V2 11 0 0 0 0 0 2
2012/2013 Baker Bethel Park V2   V2 9 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Newton Norwin V2   V2 5 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Burke Shaler V2   V2 8 0 0 0 0 0 2
2012/2013 Powell West Allegheny V2   V2 13 0 0 0 0 0 2
2012/2013 Roach North Allegheny V2   V2 10 0 0 0 0 0 2
2012/2013 Michel Central Catholic V2   V2 10 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Kadlick Deer Lakes V2   V2 13 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Kirkpatrick Pine Richland V2   V2 11 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Vanderwiel Moon V2   V2 7 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Elsass Butler V2   V2 11 0 0 0 0 0 7
2012/2013 Martin North Allegheny V1   V1 13 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Folino Canon McMillan V1   V1 12 0 0 0 0 0 5
2012/2013 Comito Hempfield V1   V1 12 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Salak Bethel Park V1   V1 9 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Stock Baldwin V1   V1 13 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Lewis Seneca Valley V1   V1 12 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Stott Shaler V1   V1 13 5 0 5 0 0 0
2012/2013 Pilotti Mt. Pleasant V1   V1 3 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Iannucci Upper St. Clair V1   V1 15 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Ineligible Davis Greensburg Salem   V1 4 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Constantino Pine Richland V1   V1 13 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Swidenski Butler JV1   OLD JV1 2 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Rae Seneca Valley JV1   OLD JV1 2 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Sines Shaler JV1   OLD JV1 2 0 0 0 0 0 2
2012/2013 Monks West Allegheny JV1   OLD JV1 2 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Briggs Baldwin JV1   OLD JV1 4 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Freker North Hills JV1   OLD JV1 2 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Anderson North AlleghenyJV1   OLD JV1 4 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Cusick North Hills JV1   OLD JV1 3 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Furar Shaler JV1   OLD JV1 3 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Mechtel Canon McMillan JV1   OLD JV1 4 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Fotovich Chartiers Valley JV1   OLD JV1 3 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Hubler North Allegheny JV1   OLD JV1 3 0 0 0 0 0 0
2012/2013 McManus Pine Richland JV1   OLD JV1 2 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Lippa Hempfield MS3b   MS3b 1 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Hockenberry North Allegheny MS3b   MS3b 1 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Luther Seneca Valley MS3b   MS3b 4 0 0 0 0 0 2
2012/2013 Opfermann West Allegheny MS3b   MS3b 1 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Yobbi Hampton MS3b   MS3b 1 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Mascellino Seneca Valley MS3b   MS3b 2 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Dickensheets Pine Richland MS3b   MS3b 3 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Hockenberry North Allegheny MS3   MS3 9 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Kubrick Bethel Park MS3   MS3 11 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Leighty Norwin MS3   MS3 6 0 0 0 0 0 2
2012/2013 Parks Pine Richland MS3   MS3 10 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Yobbi Hampton MS3   MS3 11 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Karabetsos Canon McMillan MS3   MS3 9 0 0 0 0 0 2
2012/2013 Dickensheets Pine Richland MS3   MS3 12 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Steiner Baldwin MS3   MS3 7 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Luther Seneca Valley MS3   MS3 8 0 0 0 0 0 2
2012/2013 Kopach Chartiers Valley MS3   MS3 11 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Opfermann West Allegheny MS3   MS3 11 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Ruprecht North Hills MS3   MS3 11 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Roman Penn Trafford MS3   MS3 6 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Mascellino Seneca Valley MS3   MS3 12 0 0 0 0 0 4
2012/2013 Patterson Shaler MS3   MS3 2 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Lippa Hempfield MS3   MS3 2 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Stauffer Pine Richland MS2   MS2 9 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Beno West Allegheny MS2   MS2 14 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Santia Mt. Pleasant MS2   MS2 7 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Davis Shaler MS2   MS2 14 0 0 0 0 0 4
2012/2013 Zelleznick Bethel Park MS2   MS2 8 0 0 0 0 0 2
2012/2013 Pascucci Hampton MS2   MS2 9 0 0 0 0 0 2
2012/2013 Homic North Hills MS2   MS2 3 0 0 0 0 0 0
2012/2013 LaPiana Penn Trafford MS2   MS2 9 0 0 0 0 0 2
2012/2013 Wright North Allegheny MS2   MS2 3 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Febrarro Seneca Valley MS2   MS2 10 0 0 0 0 0 2
2012/2013 Gregory Upper St. Clair MS2   MS2 2 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Reeves Baldwin MS2   MS2 11 0 0 0 0 0 2
2012/2013 Lawrence Canon McMillan MS2   MS2 7 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Lozito Seneca Valley MS2   MS2 9 0 0 0 0 0 2
2012/2013 Yenzi North Hills MS1   MS1 14 0 0 0 0 0 4
2012/2013 Daw Penn Trafford MS1   MS1 9 0 0 0 0 0 2
2012/2013 Harrison Norwin MS1   MS1 7 0 0 0 0 0 0
2012/2013 White Seneca Valley MS1   MS1 13 0 0 0 0 0 2
2012/2013 Kissel Shaler MS1   MS1 12 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Hein Pine Richland MS1   MS1 11 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Karabetsos Canon McMillan MS1   MS1 14 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Kuhn North Allegheny MS1   MS1 12 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Gerger Hempfield MS1   MS1 9 0 0 0 0 0 4
2012/2013 Etters Hampton MS1   MS1 6 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Hamilton Butler MS1   MS1 3 0 0 0 0 0 2
2012/2013 DeBortoli Shaler JV2   JV2 16 0 0 0 0 0 4
2012/2013 Lyle Central Catholic JV2   JV2 9 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Millroy Seneca Valley JV2   JV2 17 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Paul Upper St. Clair JV2   JV2 10 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Wolstencroft Moon JV2   JV2 13 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Kimes Bethel Park JV2   JV2 15 0 0 0 0 0 2
2012/2013 Beam Hampton JV2   JV2 12 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Nicholas North Hills JV2   JV2 12 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Gambino Canon McMillan JV2   JV2 9 0 0 0 0 0 4
2012/2013 Clifford Norwin JV2   JV2 8 0 0 0 0 0 2
2012/2013 Roese West Allegheny JV2   JV2 13 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Hitson North Allegheny JV2   JV2 10 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Jones Norwin E2b   EL 2a 2 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Popson Pine Richland E2b   EL 2a 1 0 0 0 0 0 0
2012/2013 James North Hills E2   E2 7 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Popson Pine Richland E2   E2 10 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Jones Norwin E2   E2 8 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Kollitz North Allegheny E2   E2 3 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Sloat Seneca Valley E2   E2 10 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Gentile West Allegheny E2   E2 6 0 0 0 0 0 2
2012/2013 Karabetsos Canon McMillan E2   E2 7 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Woodhead Hempfield E2   E2 7 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Kovarik Seneca Valley E2   E2 2 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Kumanchik Seneca Valley E1   E1 7 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Ludwick North Allegheny E1   E1 11 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Wagner Butler E1   E1 7 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Clark Norwin E1   E1 5 0 0 0 0 0 2
2012/2013 Lauff West Allegheny E1   E1 7 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Episcopo Baldwin E1   E1 8 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Baker Bethel Park E1   E1 8 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Smith Upper St. Clair E1   E1 2 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Taormina Penn Trafford E1   E1 8 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Schwerer Hampton E1   E1 5 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Rukat Shaler E1   E1 8 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Garver Canon McMillan E1   E1 8 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Hays Shaler E1   E1 1 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Russell Seneca Valley E1   E1 7 0 0 0 0 0 2
TOTALS: 1028 5 0 5 0 0 90

Game Log
DATE GAME RESULT G A PTS PIM GWG PP SH
10/14/12DeBortoli Shaler JV2 at Wolstencroft Moon JV24-3 W0000000
11/03/12DeBortoli Shaler JV2 at Kimes Bethel Park JV26-4 W0000000
12/09/12DeBortoli Shaler JV2 vs Roese West Allegheny JV24-7 L0000000
12/14/12DeBortoli Shaler JV2 vs Beam Hampton JV22-8 L0000000
12/16/12DeBortoli Shaler JV2 vs Millroy Seneca Valley JV24-5 L0000000
12/23/12DeBortoli Shaler JV2 vs Nicholas North Hills JV24-2 W0000000
01/05/13DeBortoli Shaler JV2 vs Clifford Norwin JV29-1 W0000000
01/11/13DeBortoli Shaler JV2 vs Wolstencroft Moon JV26-3 W0000000
01/20/13DeBortoli Shaler JV2 vs Paul Upper St. Clair JV24-2 W0002000
01/27/13DeBortoli Shaler JV2 vs Hitson North Allegheny JV25-3 W0002000
02/02/13DeBortoli Shaler JV2 vs Kimes Bethel Park JV24-2 W0000000
02/16/13DeBortoli Shaler JV2 at Nicholas North Hills JV25-6 L0000000
02/16/13DeBortoli Shaler JV2 at Briggs Baldwin JV24-7 L0000000
02/23/13DeBortoli Shaler JV2 vs Nicholas North Hills JV23-1 W0000000
02/24/13DeBortoli Shaler JV2 at Briggs Baldwin JV25-4 W0000000
03/02/13DeBortoli Shaler JV2 vs Millroy Seneca Valley JV22-5 L0000000