Game Date: 04/15/2017 Lane 6 AT Chemeketa 0 YTD YTD Lane AB R H BI AVG CHCC AB R H BI AVG Forrest, H CF 5 1 1 0 .217 Ferrari, R SS 4 0 1 0 .346 Casarez, B 3B 5 1 2 1 .308 Duty, J DH 4 0 0 0 .293 Ortiz, T 1B 3 1 1 1 .307 Runge, C 2B 3 0 2 0 .469 Rudinsky, T DH 2 1 0 0 .213 Ahlstrom, T RF 3 0 0 0 .276 Mulcahy, B PH 1 0 0 0 .211 Gilham, C 1B 4 0 0 0 .213 McDonald, J C 4 1 0 1 .170 Wittman, B LF 3 0 0 0 .224 Sakamoto, C LF 3 0 1 0 .250 Hults, M 3B 2 0 0 0 .224 Storms, T RF 4 0 1 1 .194 Dugi, M C 3 0 0 0 .204 Hanna, J 2B 4 0 1 1 .222 Morgan, D CF 3 0 1 0 .275 Kashiwamura, L SS 4 1 1 0 .143 35 6 8 5 29 0 4 0 Lane 4 0 0 0 0 0 2 0 0 - 6 8 1 CHCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 4 2 2B--Forrest, H CF (4), Hanna, J 2B (3). RBI--Casarez, B 3B (11), Ortiz, T 1B (11), McDonald, J C (1), Storms, T RF (3), Hanna, J 2B (5), TOTALS 5 (0). HP--McDonald, J C (6). SF--Ortiz, T 1B (2). SB--Ortiz, T 1B (7). CS--Runge, C 2B (6). E--Kashiwamura, L SS (5), Hults, M 3B 2 (7). LOB--Lane 8, CHCC 5. DP--Z. Lewandowski(P) - R. Ferrari(SS) - C. Runge(2B), J. Hanna(2B) - B. Casarez(3B) - T. Ortiz(1B). YTD IP H R ER BB SO HR ERA Lane Davis, J (W,3-4) 6.0 3 0 0 3 4 0 2.37 Smernes, D (S,1) 3.0 1 0 0 0 2 0 2.40 9 4 0 0 3 6 0 CHCC Lewandowski, Z (L,2-1) 3.0 2 4 1 2 2 0 3.66 Gapasin, W 3.0 1 0 0 1 2 0 4.09 Nelson, D 3.0 5 2 2 1 1 0 5.27 9 8 6 3 4 5 0 HB--Lewandowski, Z (5). SO--Ortiz, T, Mulcahy, B, Hanna, J, Kashiwamura, L 2, Duty, J, Gilham, C 2, Wittman, B, Dugi, M, Morgan, D. BB--Ortiz, T, Rudinsky, T 2, Sakamoto, C, Runge, C, Ahlstrom, T, Hults, M. BF--Davis, J 22 (122), Smernes, D 10 (53), Lewandowski, Z 15 (145), Gapasin, W 11 (93), Nelson, D 15 (130). P-S--Davis, J 92-55, Smernes, D 29-22, Lewandowski, Z 67-35, Gapasin, W 46-25, Nelson, D 55-40. T--2:28. Weather: