Pointstreak.com

Pecos League of Pro. Baseball Clubs

League Menu
If you have any questions or problems with the league statistics contact:
League Admin

use the links to the left to share this

2020 Season - Stats

Statistics: Batting | Pitching | Fielding | Team Batting Totals | Team Pitching Totals | Team Fielding Totals

Pitching Stats

Pitching Stats | Expanded Pitching Stats | Sabermetric Pitching Stats     [ Filter By: Last 7 days | Last 30 days ]

 

Player Team G GS CG IP H R ER BB SO W L SV 2B 3B ERA
Earl, C TUC 12 8 1 55.2 54 34 29 27 37 5 0 1 10 1 4.69
Straw, E TUC 15 1 0 29.0 30 27 27 19 23 4 2 0 4 0 8.38
Williams, J SAS 11 4 0 28.1 30 34 32 33 23 3 2 0 5 0 10.17
Lialios, J TUC 10 1 0 29.1 22 13 12 16 37 3 0 0 3 0 3.68
Real, E TUC 3 3 1 16.0 19 7 5 9 19 3 0 0 1 0 2.81
Fleming, D TUC 3 3 0 17.0 26 11 8 11 7 3 0 0 2 1 4.24
Cronin, M ROS 10 4 0 28.0 33 18 15 14 30 3 3 0 7 2 4.82
Alcoverde, M TUC 13 0 0 14.1 8 4 2 10 18 3 0 4 3 0 1.26
Causey, J TUC 10 0 0 13.1 4 3 3 8 24 2 0 0 0 0 2.03
Simon, M SAS 4 1 0 12.2 4 3 3 8 19 2 0 0 2 0 2.13
Sylve, D APO 13 6 1 46.0 61 48 39 46 40 2 5 0 11 1 7.63
Fountain, M SAS 15 0 0 16.0 22 23 18 13 11 2 3 0 4 0 10.13
Fleckenstein, J ROS 7 2 0 20.0 23 11 11 12 18 2 0 0 6 0 4.95
Stacy, C SAS 10 0 0 12.0 24 16 12 13 10 2 1 0 8 0 9.00
Hughes, Y APO 4 0 0 8.0 12 11 10 8 7 2 0 0 3 0 11.25
Slocum, J ROS 3 2 0 18.0 24 11 7 6 9 1 1 0 6 0 3.50
Clayton, A SAS 6 2 0 14.1 16 15 13 4 10 1 1 0 6 1 8.16
Towler, D APO 5 5 1 24.1 26 18 13 17 19 1 1 0 2 1 4.81
Jorge, E ROS 4 3 0 13.2 19 13 12 20 18 1 3 0 3 0 7.90
Butler, B SAS 9 4 0 15.1 3 10 6 21 20 1 2 0 3 0 3.52
Olguin, I TUC 3 0 0 4.0 3 4 1 2 1 1 0 0 0 0 2.25
Garrett, B SAS 9 0 0 10.2 8 6 4 11 16 1 0 1 4 0 3.38
Maarleveld, M ROS 7 1 0 7.0 10 6 5 4 6 1 2 0 4 0 6.43
McMullin, A TUC 2 1 0 6.2 10 6 4 8 8 1 0 0 1 0 5.40
Ray, N SAS 13 2 0 19.2 36 28 25 10 15 1 0 0 7 2 11.44
Schmidt, T ROS 14 4 0 42.1 36 28 16 26 46 1 1 1 7 1 3.40
Frase, R SAS 5 5 1 22.1 26 16 13 21 8 1 1 0 6 0 5.24
Coffman, N APO 8 5 0 26.0 23 19 13 18 16 1 1 0 3 1 4.50
Feeley, R ROS 3 1 0 10.0 8 5 4 9 9 1 0 0 0 0 3.60
Pierson, K SAS 5 3 0 17.1 18 7 5 6 15 1 0 0 3 0 2.60
Merithew, A ROS 10 6 0 32.0 51 42 34 16 41 1 2 0 8 1 9.56
Atkinson, K APO 6 2 1 22.0 14 14 14 31 18 1 3 0 2 0 5.73
Giunta, T SAS 15 6 0 52.0 74 43 39 29 31 1 6 1 16 0 6.75
Wick, T SAS 10 1 0 19.1 35 40 37 20 17 0 0 1 8 1 17.22
Deperno, J SAS 8 4 0 17.0 17 11 11 23 19 0 1 0 3 1 5.82
Kennedy, J TUC 3 0 0 6.2 15 9 6 3 8 0 0 0 5 2 8.10
Cora, F APO 3 0 0 3.2 7 5 4 4 3 0 0 0 4 0 9.82
An, R APO 3 0 0 3.0 4 3 3 2 0 0 0 0 2 0 9.00
Marshall, A ROS 3 0 0 2.0 3 6 4 4 4 0 0 0 1 0 18.00
Broussard, S ROS 1 0 0 0.2 0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 40.50
Washington, J APO 4 0 0 5.1 9 7 7 4 4 0 1 0 3 0 11.81
McNellis, J TUC 3 0 0 3.2 5 4 4 3 3 0 0 0 1 0 9.82
Ellis, C APO 7 1 0 8.1 13 20 9 18 5 0 1 0 5 0 9.72
Sanders, M SAS 2 0 0 2.1 8 8 8 3 3 0 0 0 0 0 30.86
Welcher, J ROS 3 1 0 12.0 14 9 9 8 8 0 1 0 5 0 6.75
Williams, H APO 5 0 0 5.2 7 16 15 14 3 0 1 0 3 0 23.82
Kloppe, B ROS 1 0 0 0.2 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 27.00
Tejeda, J SAS 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Oexner, Q APO 4 0 0 3.2 5 9 9 7 2 0 0 0 1 0 22.09
Dicks, J SAS 1 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Tapia, O ROS 6 0 0 5.0 10 10 10 11 4 0 1 0 1 0 18.00
Flohr, M APO 0 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Baumann, T TUC 3 1 0 3.2 7 11 3 7 0 0 0 0 3 0 7.36
Escalera, N TUC 2 0 0 5.0 8 7 7 1 4 0 0 0 0 1 12.60
Schutt, D SAS 2 0 0 3.0 8 7 7 3 1 0 0 0 1 0 21.00
Briscoe, C APO 4 0 0 3.1 1 2 2 3 1 0 1 0 0 0 5.40
Click, A APO 1 0 0 0.2 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 13.50
Osario, J ROS 2 0 0 3.0 2 3 3 3 2 0 0 0 0 0 9.00
Blair, T APO 8 0 0 5.1 8 11 11 12 4 0 0 0 0 0 18.56
Porras, R TUC 9 5 0 21.1 15 9 9 22 25 0 0 0 3 0 3.80
Griffin, C APO 2 1 0 5.1 5 1 1 1 8 0 0 1 0 0 1.69
Rodriguez, L APO 1 0 0 2.0 4 4 2 0 1 0 0 0 2 0 9.00
Mindieta, M APO 7 2 0 13.2 31 33 23 18 4 0 2 0 8 0 15.15
Whitty, T ROS 5 1 0 9.0 9 12 11 4 9 0 1 0 2 2 11.00
Love, Z TUC 7 0 0 8.0 10 3 3 4 1 0 0 0 0 0 3.38
Keller, S ROS 6 3 0 17.2 13 5 4 3 19 0 1 1 2 1 2.04
St-Hilaire, E TUC 4 0 0 5.0 8 7 7 7 3 0 1 0 3 0 12.60
Tingen, B APO 5 1 0 6.0 12 14 12 6 4 0 2 0 3 1 18.00
Tingen, Be ROS 5 1 0 6.0 12 14 12 6 4 0 2 0 3 1 18.00
Hubbard, J APO 2 0 0 1.2 2 10 7 8 2 0 1 0 1 0 37.80
Santa Cruz, S TUC 7 6 0 23.1 32 29 22 31 18 0 1 0 5 2 8.49
Osborne, R SAS 3 0 0 4.2 12 9 6 4 2 0 1 1 2 0 11.57
Grimaldo, E SAS 4 0 0 6.1 9 9 5 8 3 0 0 0 1 1 7.11
Tafoya, R SAS 1 1 0 5.0 7 5 5 3 4 0 0 0 1 0 9.00
Silmon, T APO 2 1 0 1.1 1 3 3 3 2 0 0 0 1 0 20.25
Sunnafrank, D APO 1 0 0 3.0 4 2 2 4 4 0 0 0 0 0 6.00
Caffery, C TUC 1 0 0 1.2 3 3 3 1 1 0 0 0 1 1 16.20
Kuttruf, K ROS 2 0 0 5.0 11 12 11 6 4 0 0 0 2 0 19.80
Stacey, C APO 1 0 0 1.1 2 3 3 4 3 0 0 0 1 0 20.25
Francisco, C TUC 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Wilson, M APO 5 3 0 20.1 31 25 22 6 20 0 2 0 11 3 9.74